F.60.1 A.Ş. KURULUŞ
  F.60 A.Ş. Kuruluş Evraklar.docx
  F.60.1 A.Ş. Kuruluş Tic.Sic. Evrakları.doc
  F.60.2 A.Ş. Kuruluş Oda Evrakları.doc
F.60.2 A.Ş. ADRES DEĞİŞKLİĞİ
  F.60.2 A.Ş. Adres Değişikliği Evrakları Dökümanı.doc
  F.60.2.1 A.Ş. Adres Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.60.2.2 A.Ş. Adres Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.60.3 A.Ş. İMZA YETKİSİ DEĞİŞİKLİK
  F.60.3 A.Ş.Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Evrakları Dökümanı.doc
  F.60.3.1 A.Ş. Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.60.3.2 A.Ş. Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.60.4 A.Ş. HİSSE İŞLEMLERİ
  F.60.4 Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar.doc
  F.60.4.1 A.Ş. Hisse Devri Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.60.4.2 A.Ş. Hisse Devri Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.60.5 A.Ş. SERMAYE ARTTIRIMI İŞLEMLERİ
  F.60.5 A.Ş. Sermaye Arttırımı Sonrası Yapılması Gerekenler.docx
  F.60.5.1 A.Ş. Sermaye Artırımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar – Kopya.doc
  F.60.5.2 A.Ş. Sermaye Artırımı Odaya Gelecek Evraklar.doc
F.60.6 A.Ş TASFİYE İŞLEMLERİ
  F.60.6 Tasfiyeye Giriş Sonrası ve TERKıN için Gereken Evraklar.doc
  F.60.6.1 Tasfiyeye Giriş Sonrası ve TERKıN için Tic.Sic. Evrakları – Kopya.doc
  F.60.6.2 Tasfiyeye Giriş Sonrası ve TERKıN için Oda Evrakları.doc
F.60.7 A.Ş. ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.7 A.Ş. ÜNVAN DEğışıKLığı.doc
  F.60.7.1 A.Ş. Ünvan Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.60.7.2 A.Ş. Ünvan Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar.doc
F.60.8 A.Ş. AMAÇ VE KONU DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.8 A.Ş. Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc
  F.60.8.1 A.Ş. Amaç ve Konu Değişikliği Tic.Sic. Evrakları – Kopya.doc
  F.60.8.2 A.Ş. Amaç ve Konu Değişikliği Oda Evrakları.doc
F.60.9 A.Ş. ŞUBE iŞLEMLERİ
  F.60.9 A.Ş. şube Açılışı Evrak Dökümanlar.docx
  F.60.9.1 A.Ş. şube Açılışı Tic.Sic. Evrakları.doc
  F.60.9.2 A.Ş. şube Açılışı Oda Evrakları.doc
F.60.10 A.Ş. TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.10 A.Ş. Tür Değişiklik Evrakları.doc
  F.60.10.1 A.Ş.nin Ltd. şti. Dönüşümü Ticaret Sicili Evrakları.doc
  F.60.10.2 A.Ş.in Ltd.şti.ne Dönüşüm Oda Evrakları.doc
F.60.11 A.Ş. MERKEZ NAKLİ
F.60.11 A.Ş. Merkez Nakli Evrakları.docx
  F.60.11.1 A.Ş. Merkez Nakli Ticaret Sicili Evrakları.doc
  F.60.11.2 A.Ş. Merkez Nakli Oda Kayıt Evrakları.doc
F.60.12 A.Ş. BANKA PER.İMZA YETKİSİ DEĞİŞİKLİK
  F.60.12 A.Ş. Banka Personeli ımza tescili ve ıptali Dökümanları.doc
  F.60.12.1 A.Ş. Banka Personeli ımza tescili ve ıptali Tic.Sic. Evrakları.doc
  F.60.12.2 A.Ş. Banka Personeli ımza tescili ve ıptali Oda Evrakları.doc
F.60.13 A.Ş. GENEL KURUL İŞLEMLERİ
  F.60.13 A.Ş. Genel Kurul Dökümanları.doc
  F.60.13.1 A.Ş. Genel Kurul Toplantıları Tic.Sic. Evrakları – Kopya.doc
  F.60.13.2 A.Ş. Genel Kurul Toplantıları Oda Evrakları.doc
F.60 A.Ş. EVRAK KONTROL LıSTESı.xls