F.70.1 KOOPERATİF YENİ KURULUŞ KAYIT EVRAKLARI
  F.70 Kooperatif Kuruluş Dökümanları.docx
  F.70.1.1 Kooperatif Yeni Kuruluş Kayıt Evrakarı.doc
  F.70.1.2 Oda Kaydı Olmayan Kooperatifler İçin Kayıt Evrakarı.doc
F.70.2 KOOPERATİF ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.70.2 Koop. Ünvan Değişikliği Dökümanları.doc
  F.70.2.1 Koop. Ünvan Değişikliği Tic.Sic. Evrakarı.doc
  F.70.2.2 Koop. Ünvan Değişikliği Oda Evrakarı.doc
F.70.3 KOOPERATİF ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.70.3 Koop. Adres Değişikliği Dökümanları.doc
  F.70.3.1 Koop. Adres Değişikliği Tic.Sic. Evrakarı.doc
  F.70.3.2 Koop. Adres Değişikliği Oda Evrakarı.doc
F.70.4 KOOPERATİF GENEL KURUL İŞLEMLERİ
  F.70.4 Koop. Genel Kurul Dökümanları.doc
  F.70.4.1 Koop. Genel Kurul Tic.Sic. Evrakarı.doc
  F.70.4.2 Koop. Genel Kurul Oda Evrakarı.doc
F.70.5 KOOPERATİF TASFİYE İŞLEMLERİ
  F.70.5 Koop. Tasfiyeye Giriş Sonrası ve Terkin Dökümanları.doc
  F.70.5.1 Koop. Tasfiyeye Giriş Sonrası ve Terkin Tic.Sic. Evrakarı.doc
  F.70.5.2 Koop. Tasfiyeye Giriş Sonrası ve Terkin Oda Evrakarı.doc
  F.70 KOOPERATİF EVRAK KONTROL LİSTESİ.xls