F.30.1 LTD KURULUŞ EVRAKLARI
  F.30.1 LTD.ŞTİ. Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.1.1 LTD.ŞTİ. Yeni Kuruluş Ticaret Sicili Tescil Evrakları.doc
  F.30.1.2 LTD.ŞTİ. Yeni Kuruluş Oda Kayıt Evrakları.doc
F.30.2 LTD ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.2 LTD.ŞTİ. Adres Değişikliği Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.2.1 LTD.ŞTİ. Adres Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.2.2 LTD.ŞTİ. Adres Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.3 LTD İMZA YETKİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.3 LTD.ŞTİ.Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.3.1 LTD.ŞTİ. Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.3.2 LTD.ŞTİ. Yeni Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.4 LTD HİSSE DEVRİ
  F.30.4 LTD.ŞTİ.Hisse Devri Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.4.1 LTD.ŞTİ. Hisse Devri Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.4.2 LTD.ŞTİ. Hisse Devri Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.5 LTD SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.5 LTD.ŞTİ. Sermaye Artırımı Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.5.1 LTD.ŞTİ. Sermaye Artırımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.5.2 LTD.ŞTİ. Sermaye Artırımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.6 LTD UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.6 LTD.ŞTİ. Ünvan Değişikliği Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.6.1 LTD.ŞTİ. Ünvan Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.6.2 LTD.ŞTİ. Ünvan Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.7 LTD ANA SÖZLEŞME MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.7 LTD.ŞTİ. Amaç-Konu Değişikliği Evrakları Dökümanı.doc
  F.30.7.1 LTD.ŞTİ. Amaç-Konu Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar.doc
  F.30.7.2 LTD.ŞTİ. Amaç-Konu Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar.doc
F.30.8 LTD TASVİYE İŞLEMLERİ
  F.30.8 Tasfiye ve Terkin GEREKLı EVRAKLAR.docx
  F.30.8.1 Tasfiye Başlangıcı ışlemleri Tic.Sic.Evrakları.doc
  F.30.8.2 Tasfiye Başlangıcı ışlemleri Oda Evrakları.docx
  F.30.8.3 Tasfiye Sonu Tescilinde Tic.Sic.Evrakları.doc
  F.30.8.4 Tasfiye Sonu Tescilinde Oda Evrakları.docx
F.30.9 LTD ŞUBE iŞLEMLERİ
  F.30.9 Ltd.şti.şube Açılışı Evrak Dökümanlar.docx
  F.30.9.1 Ltd.şti.şube Açılışı Tic.Sic. Evrakları.doc
  F.30.9.2 Ltd.şti.şube Açılışı Oda Evrakları.doc
F.30.10 LTD TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.10 Ltd.şti.in A.ş.ye Dönüşümü Dökümanları.docx
  F.30.10.1 Ltd.şti.nin A.ş.Dönüşüm Ticaret Sicili Evrakları.doc
  F.30.10.2 Ltd.şti.nin A.ş.Dönüşüm Oda Evrakları.doc
F.30.11 LTD MERKEZ NAKLİ
  F.30.11 Ltd.şti. Merkez Nakli Evrakları.docx
  F.30.11.1 Ltd.şti.Merkez Nakli Ticaret Sicili Evrakları.doc
  F.30.11.2 Ltd.şti.Merkez Nakli Oda Kayıt Evrakları.doc
  Limited şirketlerde Karar Nisapları.doc
F.30 LTD EVRAK KONTROL LıSTESı.xls