Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üyelerimizin daha iyi hizmet alması ve odamızın çağın gerektirdiği iş akışı sistemlerine uyum sağlayabilmesi için yoğun bir uğraşın içindeyiz. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu doğrultuda önemli işler başardık. Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetleri veya içinde yer alarak katkıda bulunduğu her tür etkinliği internet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve periyodik olarak yayınladığımız ‘YTSO Ekonomi’ adlı dergimizden kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Odamız gerek kamu, gerekse de yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli alanlarda yaptığı işbirlikleriyle üyelerimizin ve Yenişehir’in yararına olacak her tür işbirliğinin içerisinde bulunmayı sürdürüyor. Üyelerimizin karşısına çıkan her tür sorunun tespitine ve çözümüne yönelik önerilerimizi komisyonlarımız amacıyla ilgili makamlara taşıyor ve takip ediyoruz.
Tüm faaliyetlerimizi odamızın kurumsal yapısı, vizyon ve misyonuna uygun olarak çalışma planlarımız doğrultusunda yapmaya her zaman büyük önem verdik. Odamızın yenilenen vizyonu hem üyelerimizin beklentilerini karşılayacak, hem de Yenişehir’in ekonomisine katkı sağlayarak yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak.
Ticaret hayatının rekabetçi yapısına uyum sağlayan ve bölgesel kalkınmaya katkı veren KOBİ’lerin ilçemizde artması en büyük hedefimizdir. Aynı şekilde yenilikçi bakış açısına sahip olan girişimcilerin ortaya çıkması ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacak işletmeler kurabilmesi için KOSGEB destekli eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek.
Şunu açık yüreklilikle ve gururla ifade etmek isterim ki Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yalnızca evrak onaylan bir kuruluş olmanın ötesine çoktan geçmiş, bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın konjöktürüne uygun atılımları gerçekleştirebilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu bağlamda ekonomik ve sosyal gelişmişlik sorunlarının tespiti noktasında gerekli mercilerle diyaloğa geçerek, genel menfaatlerin toplum nezdine yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Düzenlediğimiz toplantılara, eğitim programlarına ve bilgilendirme seminerlerine üyelerimizin de geniş katılımlarını bekliyoruz. Odamızın, ilçemizin ve üye firmalarımızın gelişimi açısından çoğulcu bir yapı oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz.
Yeni yılın Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı ivmeyi daha net ortaya koyabilmemiz için fırsat olduğunu düşünüyoruz. 2015’te hem yönetim kurulumuz hem de meclis üyelerimizle birlikte daha çağdaş, daha demokratik bir ortam oluşturma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sağlam temeller üzerinde yapılanan ve yarım asırlık birikimiyle bölgesinde örnek olan odamız üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmayı sürdürecektir.