Yenişehir’in konumu itibariyle çok şanslı bir bölgede olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Ancak bu şansı Yenişehir’in büyümesi için bir fırsata çevirebilmek gerektiğini de sıklıkla tekrar ediyoruz. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. Etap çalışmalarının acilen sonuçlandırılması ve mutlak suretle ve hızlı bir biçimde yatırımcıya açılması şart. İlçemizde sanayi yatırımlarının artması için tüm şartları sağlanmış, teknik ve lojistik imkanlarla donatılmış bir OSB’ye kesinlikle ihtiyaç var. OSB’nin 2. Etabında yatırım yapacak şirketlerin sektörel çeşitliliği de bölge ekonomisine ciddi bir hareket ve dinamizm getirecektir. Aynı şekilde bölgemizin tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürecek yurtiçi ve yurt dışı pazarlara sunabilecek şirketlerin de yatırım yapması oldukça önemli. OSB ile ilgili bir diğer önemli konu ise öncelikle ilçemizdeki yatırımcı hedefine uygun küçük parseller oluşturulması ve tabii ki arsa değerlerinin yatırımcı için makul ve mantıklı olmasıdır. Böylelikle ilçemizdeki sanayiciler de yeni bir vizyonla kurumsal yapılarını güçlendirebilecekler ve büyüme imkanı yakalayabileceklerdir.
Yenişehir Havaalanı’nın gümrük çıkış numarası alabilmesiyle birlikte tarım, hayvancılık, sebze ve meyve ihracatıyla ilgili bir lojistik üssü haline gelmesi mümkün olacaktır. Aynı şekilde, Bursa bölgesindeki önemli sektörlerden olan Otomotiv, Yedek Parça ve, Tekstil alanında faaliyet gösteren firmaların da Yenişehir Havaalanı’nı getireceği imkanlardan faydalanması kolay hale gelecektir. Tarifeli yurt içi seferlerde istenen doluluk oranını yakalayan Yenişehir Havaalanı için bir sonraki hedef bu olmalıdır.
Yenişehir’in İstanbul, Bursa, İzmir otobanına bağlantı yollarıyla bağlanması ve Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte ilçemiz yatırımcı için cazip bir bölge haline gelecektir. Yenişehir’in önümüzdeki 20 yıl içinde bu doğrultuda gelişimi tesadüf olmayacak, Güney Marmara’nın lojistik üssü olması mümkün olacaktır.
Ticaret hayatının rekabetçi yapısına uyum sağlayan ve bölgesel kalkınmaya katkı veren KOBİ’lerin ilçemizde artması en büyük hedefimiz olmalıdır. Aynı şekilde yenilikçi bakış açısına sahip olan girişimcilerin ortaya çıkması ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacak işletmeler kurabilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılması gerekiyor.
Bizler Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın konjöktürüne uygun atılımların gerçekleşmesi için
ihtiyaçların tespiti noktasında gerekli mercilerle diyaloğa geçerek, genel menfaatlerin toplum nezdine yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz.