F.80 BİRLEŞME

F.80.1 NORMAL BİRLEŞME

F.80.1 NORMAL BİRLEŞME TESCİLİ EVRAKLARI

1-Devrolunan Şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur

A.Ş.–Devralan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

A.Ş.–Devrolan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

Alacaklılara Çağrı İlanı

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Kobi Raporu 2

Kobi Raporu

LTD.ŞTİ.–Gündem Kararı

LTD.ŞTİ.–Hazır Bulunanlar Listesi

Ortaklara Çağrı İlanı

2-Devralan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur

A.Ş.–Devralan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

A.Ş.–Devrolan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

Alacaklılara Çağrı İlanı

Beyan

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Devralan – Birleşme Tadil Metni

Kobi Raporu 2

Kobi Raporu

LTD.ŞTİ.–Devralan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

LTD.ŞTİ.–Devrolan-Normal Birleşme Genel Kurul Kararı

LTD.ŞTİ.–Hazır Bulunanlar Listesi

LTD.ŞTİ.–Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Ortaklara Çağrı İlanı

SMMM Raporu

3-Bir Ticari İşletmenin Birleşmeye Katılması Halinde

Alacaklılara Çağrı İlanı

Beyan

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Kobi Raporu 2

SMMM Raporu

F.80.1 Normal Birleşme Tescili Evrakları

Şube Bilgi Beyanı

F.80.1.1 Normal Birleşme Tescilinde Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.80.1.2 Normal Birleşme Tescilinde Odaya Gelecek Evraklar

F.80.2 KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME

F.80.2 KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME

1-Devrolunan Şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur

Alacaklılara Çağrı İlanı

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Kobi Raporu 2

Kobi Raporu

LTD.ŞTİ.–Gündem Kararı

LTD.ŞTİ.–Hazır Bulunanlar Listesi

Ortaklara Çağrı İlanı

2-Devralan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur

Alacaklılara Çağrı İlanı

Beyan

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Devralan – Birleşme Tadil Metni

Kobi Raporu 2

Kobi Raporu

LTD.ŞTİ.–Hazır Bulunanlar Listesi

LTD.ŞTİ.–Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Ortaklara Çağrı İlanı

SMMM Raporu

3-Bir Ticari İşletmenin Birleşmeye Katılması Halinde

Alacaklılara Çağrı İlanı

Beyan

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

Kobi Raporu 2

SMMM Raporu

F.80.2 Kolaylaştırılmış Birleşme Tescili Evrakları

Şube Bilgi Beyanı

F.80.2.1 Kolaylaştırılmış Birleşme Tescilinde Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.80.2.2 Kolaylaştırılmış Birleşme Tescilinde Odaya Gelecek Evraklar