F.30.1 YENİ KAYIT (KURULUŞ)
  F.30.1 YENİ KAYIT (Kuruluş) Evrakları Dökümanı

F.30.1.1 YENİ KAYIT (Kuruluş) Tic.Sic. Evrakları

F.30.1.2 YENİ KAYIT (Kuruluş) Oda Evrakları

F.30.2 GENEL KURUL İŞLEMLERİ
  F.30.2 Olağan Genel Kurul Evrakları

F.30.2.1 Olağan Genel Kurul Tic.Sic. Evrakları

F.30.2.2 Olağan Genel Kurul Oda Evrakları

F.30.3 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.3 Adres Değişikliği Evrakları

F.30.3.1 Adres Değişikliği Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.3.2 Adres Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

F.30.4 YETKİLİ ATAMA
  F.30.4.1 MÜDÜR TAYİNİ – MDÜR İPTALİ
  F.30.4.1 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Evrakları

F.30.4.1.1 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.30.4.1.2 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.30.4.2 SINIRLI YETKİLİ ATAMA İŞLEMİ
  F.30.4.2 Sınırlı Yetkili Atama İşlemi Evrakları

F.30.4.2.1 Sınırlı Yetkili Atama Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.30.4.2.2 Sınırlı Yetkili Atama Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.30.4.3 YETKİLİ – ORTAK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.4.3 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Evrakları

F.30.4.3.1 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.30.4.3.2 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.30.5 HİSSE DEVRİ
F.30.5.1 HİSSE DEVRİ (ÇOK ORTAKLI)
  F.30.5.1 Hisse Devri (Çok Ortaklı)

F.30.5.1.1 Hisse Devri (Çok Ortaklı) Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.5.1.2 Hisse Devri (Çok Ortaklı) Odaya Gelecek Evraklar

F.30.5.2 HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKLI)
  F.30.5.2 Hisse Devri (Tek Ortaklı)

F.30.5.2.1 Hisse Devri (Tek Ortaklı) Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.5.2.2 Hisse Devri (Tek Ortaklı) Odaya Gelecek Evraklar

F.30.5.3 HİSSE DEVRİ (VERASETEN İNTİKAL)
  F.30.5.3 Hisse Devri (Veraseten İntikal)

F.30.5.3.1 Hisse Devri (Veraseten İntikal) Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.5.3.2 Hisse Devri (Veraseten İntikal) Odaya Gelecek Evraklar

F.30.6 ANA SÖZLEŞME TADİLİ
F.30.6.1 SERMAYE İŞLEMLERİ
F.30.6.1.1 ARTIRIM
  F.30.6.1.1 Sermaye Arttırımı Sonrası Yapılması Gerekenler

F.30.6.1.1.a Sermaye Artırımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.30.6.1.1.b Sermaye Artırımı Odaya Gelecek Evraklar

F.30.6.1.2 AZALTIM
  F.30.6.1.2 Sermaye Azaltımı Sonrası Yapılması Gerekenler

F.30.6.1.2.a Sermaye Azaltımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.30.6.1.2.b Sermaye Azaltımı Odaya Gelecek Evraklar

F.30.6.2 AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.6.2 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar

F.30.6.2.1 Amaç ve Konu Değişikliği Tic.Sic. Evrakları

F.30.6.2.2 Amaç ve Konu Değişikliği Oda Evrakları

F.30.6.3 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.6.3 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar

F.30.6.3.1 Ünvan Değişikliği Tic.Sic. Evrakları

F.30.6.3.2 Ünvan Değişikliği Oda Evrakları

F.30.7 SİGORTA ACENTELİĞİ
F.30.7.1 SÖZLEŞME TESCİLİ
  F.30.7.1 Sözleşme Tescili Evrakları

F.30.7.1.1 Sözleşme Tescilinde Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.7.1.2 Sözleşme Tescilinde Odaya Gelecek Evraklar

F.30.7.2 SÖZLEŞME FESHİ
  F.30.7.2 Sözleşme Feshi Evrakları

F.30.7.2.1 Sözleşme Feshi Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.7.2.2 Sözleşme Feshi Odaya Gelecek Evraklar

F.30.8 BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ
  F.30.8 Bağımsız Denetçi Tescili Evrakları

F.30.8.1 Bağımsız Denetçi Tescili Tic.Sic. Evrakları

F.30.8.2 Bağımsız Denetçi Tescili Oda Evrakları

F.30.9 MERKEZ NAKLİ
  F.30.9 Merkez Nakli Evrakları

F.30.9.1 Merkez Nakli Ticaret Sicili Evrakları

F.30.9.2 Merkez Nakli Oda Kayıt Evrakları

F.30.10 ŞUBE iŞLEMLERİ
F.30.10.1 AÇILIŞ
  F.30.10.1 Şube Açılış Evrakları

F.30.10.1.1 Şube Açılışı Tic.Sic. Evrakları

F.30.10.1.2 Şube Açılışı Oda Evrakları

F.30.10.2 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.30.10.2 Adres Değişikliği Evrakları

F.30.10.2.1 Adres Değişikliği Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.10.2.2 Adres Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

F.30.10.3 MÜDÜR TAYİNİ
  F.30.10.3 Müdür Tayini Değişikliği Evrakları

F.30.10.3.1 Müdür Tayini Değişikliği Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.30.10.3.2 Müdür Tayini Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

F.30.10.4 KAPANIŞ
  F.30.10.4 Şube Kapanışı Evrakları

F.30.10.4.1 Şube Kapanışı Tic.Sic. Evrakları

F.30.10.4.2 Şube Kapanışı Oda Evrakları

F.30.11 TASVİYE İŞLEMLERİ
  F.30.11.1 BAŞLANGIÇ

F.30.11.1 Tasfiye Başlangıcı Evrakları

F.30.11.1.1 Tasfiye Başlangıcı Ticaret Sicile Gelecek Evraklar

F.30.11.1.2 Tasfiye Başlanıcı Odaya Gelecek Evraklar

  F.30.11.2 DÖNÜŞ

F.30.11.2 Tasfiyeden Dönüş Evrakları

F.30.11.2.1 Tasfiyeden Dönüş Ticaret Sicile Gelecek Evraklar

F.30.11.2.2 Tasfiyeden Dönüş Odaya Gelecek Evraklar

  F.30.11.3 KAPANIŞ

F.30.11.3 Tasfiye Kapanış Evrakları

F.30.11.3.1 Tasfiye Kapanış Ticaret Sicile Gelecek Evraklar

F.30.11.3.2 Tasfiye Kapanış Odaya Gelecek Evraklar