Bilgi Edinme Kapsamı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta veyabizzat yapılacak başvurular aşağıda yer alan yazışma adresine, elektronik ve faks ile yapılacak başvurular ise bilgi edinme başvuru formları tam ve eksiksiz doldurarak yapılmalıdır.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:
a) İş başvurusu ve iş takipleri,
b) Ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,
c) Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri arasında bulunmayan başvurular.

Gerçek Kişi Formu :

 

Tüzel Kişi Formu :

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu :

E-PostaBilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik :

Elektronik Başvurularınızı, Bilgi Edinme Kanununun 6. Maddesi ve Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 9. Maddelerinde ve 10. Maddesi belirtilen başvuru esas ve usullerine uygun olarak doldurunuz.

Adres: Çayır Mh. Tekel Sk. No:3 Kat:1 Yenişehir/BURSA
E-Posta: yenisehirtso@tobb.org.tr
Faks: (0224) 773 24 40