YENİ KAYIT (KURULUŞ)
  F.60 YENİ KAYIT (Kuruluş) Evraklar

F.60.1.1 YENİ KAYIT (Kuruluş) Tic.Sic. Evrakları

F.60.1.2 YENİ KAYIT (Kuruluş) Oda Evrakları

GENEL KURUL İŞLEMLERİ
F.60.2.1 OLAĞAN GENEL KURUL
  F.60.2.1.1 Olağan Genel Kurul Evrakları

F.60.2.1.2 Olağan Genel Kurul Tic.Sic. Evrakları

F.60.2.1.3 Olağan Genel Kurul Oda Evrakları

F.60.2.2 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
  F.60.2.2.1 Olağanüstü Genel Kurul Evrakları

F.60.2.2.2 Olağanüstü Genel Kurul Tic.Sic. Evrakları

F.60.2.2.3 Olağanüstü Genel Kurul Oda Evrakları

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.3 Adres Değişikliği Evrakları

F.60.3.1 Adres Değişikliği Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.3.2 Adres Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

YETKİLİ ATAMA
F.60.4.1 MÜDÜR TAYİNİ
  F.60.4.1 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Evrakları

F.60.4.1.1 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.4.1.2 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.60.4.2 SINIRLI YETKİLİ ATAMA
  F.60.4.2 Sınırlı Yetkili Atama İşlemi Evrakları

F.60.4.2.1 Sınırlı Yetkili Atama Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.4.2.2 Sınırlı Yetkili Atama Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.60.4.3 YETKİLİ – ORTAK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.4.3 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Evrakları

F.60.4.3.1 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.4.3.2 Yetkili-Ortak İsim Değişikliği Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.60.4.4 BANKA ŞUBE PERSONEL İMZA YETKİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.4.4 Banka Şb.Per.İmza Yetkisi Değişikliği Evrakları

F.60.4.4.1 Banka Şb.Per.İmza Yetkisi Değişikliği Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.4.4.2 Banka Şb.Per.İmza Yetkisi Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

HİSSE İŞLEMLERİ
  F.60.5 Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar

F.60.5.1 Hisse Devri Sonrası Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.5.2 Hisse Devri Sonrası Odaya Gelecek Evraklar

ANA SÖZLEŞME TADİLİ
F.60.6.1 SERMAYE İŞLEMLERİ
F.60.6.1.1 SERMAYE ARTTIRIMI
  F.60.6.1.1 Sermaye Arttırımı Sonrası Yapılması Gerekenler

F.60.6.1.1.a Sermaye Artırımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.6.1.1.b Sermaye Artırımı Odaya Gelecek Evraklar

F.60.6.1.2 SERMAYE AZALTIMI
  F.60.6.1.2 Sermaye Azaltımı Sonrası Yapılması Gerekenler

F.60.6.1.2.a Sermaye Azaltımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.6.1.2.b Sermaye Azaltımı Odaya Gelecek Evraklar

F.60.6.2 AMAÇ – KONU DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.6.2 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar

F.60.6.2.1 Amaç ve Konu Değişikliği Tic.Sic. Evrakları

F.60.6.2.2 Amaç ve Konu Değişikliği Oda Evrakları

F.60.6.3 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.6.3 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar

F.60.6.3.1 Ünvan Değişikliği Tic.Sic. Evrakları

F.60.6.3.2 Ünvan Değişikliği Oda Evrakları

F.60.7 SİGORTA ACENTELİĞİ
F.60.7.1 SÖZLEŞME TESCİLİ
  F.60.7.1 Sözleşme Tescili Evrakları

F.60.7.1.1 Sözleşme Tescilinde Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.7.1.2 Sözleşme Tescilinde Odaya Gelecek Evraklar

F.60.7.2 SÖZLEŞME FESHİ
  F.60.7.2 Sözleşme Feshi Evrakları

F.60.7.2.1 Sözleşme Feshi Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.7.2.2 Sözleşme Feshi Odaya Gelecek Evraklar

F.60.80 BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ
  F.60.8 Bağımsız Denetçi Tescili Evrakları

F.60.8.1 Bağımsız Denetçi Tescili Tic.Sic. Evrakları

F.60.8.2 Bağımsız Denetçi Tescili Oda Evrakları

F.60.9 MERKEZ NAKLİ
  F.60.9 Merkez Nakli Evrakları

F.60.9.1 Merkez Nakli Ticaret Sicili Evrakları

F.60.9.2 Merkez Nakli Oda Kayıt Evrakları

F.60.10 ŞUBE İŞLEMLERİ
F.60.10.1 ŞUBE YENİ KAYIT
  F.60.10.1 Şube Açılışı Evrak Dökümanlar

F.60.10.1.1 Şube Açılışı Tic.Sic. Evrakları

F.60.10.1.2 Şube Açılışı Oda Evrakları

F.60.10.2 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.10.2 Adres Değişikliği Evrakları

F.60.10.2.1 Adres Değişikliği Ticaret Siciline Gelecek Evraklar

F.60.10.2.2 Adres Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

F.60.10.3 MÜDÜR TAYİNİ
  F.60.10.3 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Evrakları

F.60.10.3.1 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Ticaret Sicili Tescilinde Gelecek Evraklar

F.60.10.3.2 Müdür Atama ve Müdür Görev Süre Uzatımı Oda Kaydında Gelecek Evraklar

F.60.10.4 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
  F.60.10.4 Ünvan Değişikliği Evrakları

F.60.10.4.1 Ünvan Değişikliği Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.10.4.2 Ünvan Değişikliği Odaya Gelecek Evraklar

F.60.10.5 KAPANIŞ
  F.60.10.5 Kapanış Evrakları

F.60.10.5.1 Kapanış Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.10.5.2 Kapanış Odaya Gelecek Evraklar

F.60.11 TASFİYE İŞLEMLERİ
F.60.11.1 BAŞLANGIÇ
  F.60.11.1 Tasfiye Başlangıcı Evrakları

F.60.11.1.1 Tasfiye Başlangıcı Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.11.1.2 Tasfiye Başlanıcı Odaya Gelecek Evraklar

 

F.60.11.2 DÖNÜŞ

F.60.11.2 Tasfiyeden Dönüş Evrakları

F.60.11.2.1 Tasfiyeden Dönüş Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.11.2.2 Tasfiyeden Dönüş Odaya Gelecek Evraklar

F.60.11.3 KAPANIŞ

F.60.11.3 Tasfiye Kapanış Evrakları

F.60.11.3.1 Tasfiye Kapanış Ticaret Sicilne Gelecek Evraklar

F.60.11.3.2 Tasfiye Kapanış Odaya Gelecek Evraklar